اهداف و زمینه ها

عناوین و موضوعات  مقاله ها و مطالب آموزشی

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که چه عناوینی برای چاپ در ماهنامه ارتقای سلامت مناسب است، پاسخ بسیار ساده است: هر مطلب آموزشی در حیطه علوم پزشکی که شما برای آموزش خودتان و همکارانتان مناسب می دانید. این عناوین ممکن است در حیطه های زیر باشند:
◄ رابطه کادر پزشکی و بیماران
◄ اخلاق در حوزه علوم پزشکی
◄ آموزش پرستاری
◄ آموزش سلامت
◄ آموزش بیماران
◄ پرستاری داخلی جراحی
◄ پرستاری کودکان
◄ پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
◄ پرستاری مراقبتهای ویژه
◄ روان پرستاری
◄ پرستاری نظامی
◄ پرستاری توانبخشی
◄ پرستاری اورژانس
◄ پرستاری سلامت جامعه
◄ تغذیه و رژیم درمانی
◄ روانشناسی سلامت
◄ طب ورزشی
◄ طب پیشگیری
◄ ارتقای سلامت
◄ خودمراقبتی
◄ آشپزی سالم
◄ موفقیت شغلی
◄ خاطرات آموزنده کادر علوم پزشکی
◄ دستورالعمل های کشوری حوزه سلامت
◄ دستورالعمل های بین المللی حوزه سلامت
◄ و ...


همچنان که ملاحظه می فرمایید این مجله فارغ از تکلفهای رایج هر فرمتی از مطالب آموزشی در حوزه سلامت را با قلم شما چاپ می کند.

 

تعداد بازدید:۱۰۵