درباره ماهنامه پیشگیری

نام نشریه: پیشگیری (ماهنامه اختصاصی اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی)

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر اکبر نیک پژوه

دفتر مرکزی: تهران،خیابان کارگر شمالی، بالاترازتقاطع خیابان فاطمی، خیابان شهید فکوری، پلاک 186 ، واحد 4    تلفن : 0218899419

 

تعداد بازدید:۲۳۰