تخفیف ویژه به بیمارستان ها

 

 

40 درصد تخفیف ویژه برای بیمارستانها

به همراه ارسال رایگان با پست سفارشی

 

سوپروایزر محترم آموزش پرستاری بیمارستان
ما پیشنهاد می کنیم که برای هر بخش تشخیصی یا درمانی بیمارستان خودتان 1 یا 2 جلد از این ماهنامه را سفارش دهید تا ضمن استفاده همکارانتان از مطالب مفید این ماهنامه در ارتقای سلامت پرسنل و بیماران، همواره واحد آموزش پرستاری ( و واحد آموزش سلامت) امتیازهای مرتبط با اعتباربخشی را هم از نظر این موارد کسب نمایند.
هزینه ارسال هر جلد از این ماهنامه با پست سفارشی 6 هزارتومان خواهد بود. چنانچه بیمارستان شما 10بخش داشته باشد و شما برای هر بخش 2 جلد سفارش دهید هزینه ماهیانه کل بیمارستان 120 هزار تومان خواهد بود (20 جلد با پست سفارشی همراه با بارکد که در هر لحظه در وب سایت اداره پست محل آن قابل ردیابی است، به دفتر شما ارسال خواهد شد تا شما آنها را در اختیار سرپرستاران بخش های مختلف بیمارستانتان قراردهید).
ما امیدواریم در ساعات و لحظه های گرانقدر شما و همکارانتان، ماهنامه ارتقای سلامت با نوشته های شما بزرگواران حضوری شایسته داشته باشد و گامی باشد در ارتقای سلامت پرسنل و بیماران عزیز کشورمان.

تعداد بازدید:۱۱۰