قلب و دستگاه گردش خون

کلیات ساختمانی و عملکردی قلب و دستگاه گردش خون

قلب و دستگاه گردش خون

قلب و دستگاه گردش خون، سیستم قلبی‌عروقی را تشکیل می‌دهند که عملکرد پیچیده توزیع اکسیژن و سایر مواد غذایی به…

پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌عروقی

بدلیل بار سنگینی که این بیماری‌ها از لحاظ اقتصادی و سلامت بر جامعه وارد می‌سازند، تحقیقات وسیعی برای پیشگیری از…

قلب و دستگاه گردش خون

قلب عضوی حیاتی در بدن است و به شکل خستگی‌ناپذیری خون را به بخش‌های مختلف بدن پمپ می‌کند. قلب همواره…

بیماریهای قلبی و عروقی

قلب عضوی حیاتی در بدن است و به شکل خستگی‌ناپذیری خون را به بخش‌های مختلف بدن  پمپ  می‌کند. قلب همواره…
بستن
بستن